Persondatapolitik for Akupunkturklinikken Ying Wang

  • Nærværende persondatapolitik forklarer, hvordan patientens persondata (personoplysninger) behandles.

1. Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af patientens persondata, er Akupunkturklinikken v/ Ying Wang, CVR-nr. 36 23 46 44 (i det følgende: klinikken).

2. Kategorier af persondata
Klinikken indsamler følgende kategorier af persondata om patienten:
Person- og helbredsoplysninger, herunder f.eks.
• navn
• køn
• højde
• vægt
• blodtryk
• CPR-nr.
• telefonnummer
• e-mailadresse
• symptomer
• smerter, eventuelt for forskellige områder af kroppen, eventuelt indtegnet på en tegning af kroppen
• medicinering og
• lægens diagnose

Klinikken indsamler ikke selv persondata om patienten fra andre kilder end patienten. Behandlingen og de registrerede data baseres alene på oplysninger fra patienten.

3. Brugen af persondata
Patientens persondata anvendes af klinikken til følgende formål:
a) for at kunne yde patienten den mest egnede behandling med kinesisk akupunktur og
b) for at kunne anmode om eventuelle tilskud fra forsikringsordninger, pensionskasser mv., som patienten selv henleder klinikkens opmærksomhed på.

4. Behandlingsgrundlag, dvs. grundlaget for klinikkens behandling af persondataene
Klinikken behandler persondata om patienten ud fra følgende retningslinjer:
Der foretages kun behandling af de modtagne persondata, i det omfang det er nødvendigt
a) for at kunne yde patienten den mest egnede behandling med kinesisk akupunktur og
b) for at kunne anmode om eventuelle tilskud fra forsikringsordninger, pensionskasser mv., som patienten selv henleder klinikkens opmærksomhed på.

5. Videregivelse af persondata om patienten
Klinikken videregiver kun persondata efter aftale med patienten selv, og kun med det formål, der er nævn ovenfor under punkt 3 b) og 4 b), dvs. for at kunne anmode om eventuelle tilskud fra forsikringsordninger, pensionskasser mv., som patienten selv henleder klinikkens opmærksomhed på.

6. Opbevaring af patientens persondata Klinikken opbevarer patientens persondata i op til 5 år fra den seneste behandling af patienten. Har patienten givet meddelelse til klinikken om, at han eller hun ikke længere vil være patient hos klinikken, ophører klinikkens opbevaring af persondata om patienten.

7. Pligtmæssig information Klinikken er ikke i stand til at foretage akupunkturbehandling af patienten, hvis han eller hun nægter at dele sine persondata med klinikken. Afgives de af klinikken krævede persondata ikke, eller modsætter patienten sig behandling af disse, kan klinikken ikke behandle patienten.

8. Patientens rettigheder med hensyn til persondata

Patienten har følgende generelle rettigheder:
1. ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af persondata,
2. ret til at modsætte sig behandlingen af persondata og at få behandlingen af persondata begrænset og
3. ret til at modtage de persondata, som patienten selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet), efter patientens ønske pr. brev, e-mail eller andet sædvanligt medie.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Patienten kan altid indgive klage til Datatilsynet eller en anden relevant databeskyttelsestilsynsmyndighed.

Akupunkturklinikken v/ Ying Wang
CVR-nr. 36 23 46 44